Thursday, 10 March 2011

Mr. Spelacchiato


last year we had a very insistent guest who loved our balcony so much that he was not afraid even when I was only half a meter away from him, indeed, he seemed to be waiting for me to come out on the balcony to fly straight on the wire over my head. I'm waiting for you, Mr. Mangy!

l'anno scorso avevamo un'ospite molto insistente che adorava il nostro balcone talmente tanto, che non le faceva paura neanche se stavo solo mezzo metro lontana da lui, anzi, sembrava, che aspettasse che io esca fuori sul balcone per volare dritto sul filo per la biancheria sopra la mia testa. ti sto aspettando Mr. Spelacchiato!

W zeszłym roku mieliśmy bardzo natarczywego gościa na naszym balkonie, który kochał nas tak bardzo, że nie bał sie nawet kiedy byłam tylko pół metra od niego, co więcej, zdawał się czekać kiedy wyjdę na balkon, żeby usiąść na sznurku do bielizny nad moją głową. Czekam na ciebie Panie Parszywku!

Tuesday, 8 March 2011

in the forest

roszponka warzywna / valerianella locusta
rośnie w lesie, malutka roślinka, łatwo ją zdeptać, w polsce zagrożona, ale tutaj trwa sezon.
ziemia rozorana przez dziki, chyba też potrzebowały czegoś na ukojenie nerwów. ;)

5 o'clock with tracey emin

I know, I cannot be compared to tracey emin, but this brings her on my mind. I’ve used the “tea stained fabric” from one of the former posts, I’ve printed one of my works on it and now I’m in the middle of embroidering flowers, wish me good work.